Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Ing. Lubomíru Fiedlerovi, se sídlem Trnkova 144, 628 00 Brno, IČ: 10549935 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • adresa,
  • další osobní údaje

potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

  • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
  • příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti
  • jiných dotazů návštěvníků webových stránek www.inglesina.cz,
  • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně 16. dubna 2018


Vytisknout