Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

Ön ezzel beleegyezését adja Ing. Lubomír Fiedler részére, akinek székhelye: Trnkova 144, 628 00 Brno, azonosítószám: 10549935 (a továbbiakban: „Adatkezelő“), hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint a 95/46/ES irányelv (a továbbiakban: „Rendelet“) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i határozata alapján az alábbi személyes adatok kezeléséhez:

  • teljes név,
  • e-mail,
  • telefonszám,
  • cím / lakhely,
  • egyéb személyes adatok,

amelyek szükségesek a kívánt cél eléréséhez.

A személyes adatok csak a szükséges mértékben és a meghatározott cél érdekében kerülnek feldolgozásra:

  • a kapcsolatfelvételi űrlap fogadása és a felmerülő kérdések feldolgozása során,
  • a cég által kínált termékekre és szolgáltatásokra beérkező érdeklődések és rendelések során,
  • vagy egyéb, a weboldalt meglátogató érdeklődők kérdéseinek megválaszolásakor,
  • vagy a potenciális munkavállalók evidálása során.

Az Ön által megadott személyes adatokkal az Adatkezelő maximálisan 3 éven keresztül dolgozhat.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható írásban, e-mailben vagy levél formájában az alábbi címre: Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno (Csehország).

Az Ön által megadott adatokkal az Adatkezelőn kívül a futárszolgálat vagy a házhozszállítás folyamatát intéző vagy végző személy dolgozik a tranzakció lebonyolítása idejéig vagy idejében, továbbá a számla megtérítéséért felelős személy, valamint az Adatkezelő részére a műszaki szolgáltatásokat (e-shop működtetése, software, adattárolás) biztosító személy.

Személyes adatait önként bocsátja rendelkezésünkre, a személyes adatok pontosak és igazak. A személyes adatokhoz csak a megbízott alkalmazottak férhetnek hozzá.

Kérem, vegye tudomásul, hogy a Személyes Adatvédelmi Törvény értelmében Önnek joga van: a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást bármikor visszavonni, bármikor kikérni, mely személyes adatait dolgoztuk fel, magyarázatot kérni a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan, hozzáférést igényelni ezekhez az adatokhoz, és aktualizálni vagy javítani az adatokat, bármikor kérni személyes adatainak törlését, panaszt tenni az illetékes szerveknél, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértették vagy megsértik az előírásokat.

Brno (Brünn), 2018. április 16.


Nyomtatás