Ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Ing. Lubomíru Fiedlerovi, se sídlem Trnkova 144, 628 00 Brno, IČ: 10549935 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti a
 • jiných dotazů návštěvníků webových stránek www.inglesina.cz,
 • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně 16. dubna 2018

Servis

Přestože jsou všechny výrobky Inglesina vyráběny z provotřídních materiálu moderními technologiemi a s maximální možnou pečlivostí, může se stát, že budete potřebovat servisní podporu poskytovanou naši firmou. Záruční opravy kočárků Inglesina jsou prováděny výhradně prostřednictvím prodejny, kde byl kočárek zakoupen. Ta vyplní reklamační protokol a kočárek řádně zabalí, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, a odešle k nám do servisu.

Mimozáruční opravy a prodej náhradních dílů zajišťují:

 • Praha: Dětský ráj, Levobřežní 8
 • Brno: Ing. Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, tel: 544 217 100, 548 212 335

Do opravy, ať už záruční či pozáruční, dávejte vždy kočárek očištěný, bez bláta a beze zbytků jídla. Znečištění kočárku může být na jednotlivých prodejnách důvodem pro zamítnutí reklamace z hygienických důvodů.

Podkategorie